Yub nub,
eee chop yub nub,
ah toe meet toe pee-chee keene,
g’noop dock fling oh ah —-

Yah wah
eee chop yah wah;
ah toe meet toe pee-chee keene,
g’noop dock fling oh ah —-

Coat-ee chah tu yub — nub;
coat-ee chah tu yah — wah;

coat-ee chah tu glo — wah;
al-lay loo ta nuv —

Glow-ah,
eee chop glow-ah;
ya glow-wah pee chu nee foam
ah toot dee awe goon daa —-

Coat-ee cha tu goo;
(Yub nub!)
coat-ee cha tu doo;
(Yub wah!)
coat-ee cha tu too;
(Ya chaa!)
al-lay loo ta nuv —-
al-lay loo ta nuv —-
al-lay loo ta nuv —-
AL-LAY LOO TA NUV!!!

/rizzn

%d bloggers like this: